Strona główna Usługi Usługi

Zakres usług

Od 65 lat projektujemy i nadzorujemy budowy, rozbudowy oraz przebudowy zakładów produkcji spożywczej i farmaceutycznej oraz obiektów dla ochrony zdrowia i HoReCa.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 

  • PROJEKTOWANIE: projekty wstępne, budowlane, przetargowe
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: pełna koordynacja „budynku” z wyposażeniem - od koncepcji do oddania inwestycji do użytku. Pilnujemy jakości, budżetu i harmonogramu inwestycji
  • POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACJA PRZETARGÓW
  • NADZÓR NAD PRACAMI: koordynacja robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory
  • ODDANIE INWESTYCJI DO UŻYTKU: odbiory, walidacja