Strona główna Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Firma BLEZAT współpracuje jako główny wykonawca ze wszystkimi podmiotami sektora: publicznymi i prywatnymi placówkami służby zdrowia: szpitalami, klinikami medycznymi/chirurgicznymi/położniczymi, klinikami psychiatrycznymi, placówkami opieki zdrowotnej i rehabilitacji, ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz instytucjami sektora zdrowia i opieki społecznej: domami spokojnej starości, zakładami opieki dla osób niepełnosprawnych, itp. Świadoma tego, iż zdrowie podlega ciągłym zmianom oraz w trosce o ludzki wymiar oraz kwestie techniczne i społeczne związane z tym sektorem, Grupa wspiera swoich klientów w zakresie współczesnych wyzwań, takich jak rozwój opieki ambulatoryjnej, transfer technologii oraz adaptacja funkcjonalna.

Zaufali nam

Szpitale & Kliniki
Chu de Nantes
Hôpital Foch
Hôpital Nord-Ouest de Villefranche
Groupe Capio
Groupe Oc Sante
Groupe C2S
Groupe Vivalto
Clinique de L’Europe
Clinique du Parc
Centre Ophtalmologique Kleber
Clinique Trenel
Polyclinique Saint- Laurent
Hôpital Clinique Claude Bernard
Polyclinique Kennedy
Clinique de La Part-Dieu
Polyclinique du Plateau
Clinique Ste Anne
Clinique Sainte-Barbe
Clinique Saint-Vincent

 

Cliniques SSR - Psychiatrie
Centre Saint-Jean de Dieu
Capio - Centre Bayard
Centre Helio Marin
Cssr Stv Le Prieure
Stv Baguer-Morvan
Centre Ssr Le Bodio
Maison de Sante Claire Demeure
Postcure Du Virval
Hopital St Jean- de Dieu de Lehon
Hopital De Saint-Brieuc
Clinique Kerfriden
Polyclinique Saint- Laurent

 

Cliniques Gérontologiques & EHPAD
Groupe Medica
Groupe Domusvi
Centres de Gérontologie L’HSTV
Ehpad de L’HSTV
Groupe Sgmr
Medicale Jeanne Garnier
Résidence Perrine Thulard
Ehpad Fleur de Sel
Ehpad Le Cosquer
Ehpad St Joseph
Fondation Plouescat
MDR Montbareil
MRD Notre-Dame des Chenes
MRD Notre-Dame du Bourg
MDR St Joseph
Résidence des Marais