Nasza wizja

« Nasze powołanie: zapewnić postęp naszym klientom. To najważniejszy wymóg. »
Marie-Laure BLEZAT-DUBOUREAU – Prezes zarządu

Dla BLEZAT, każdy projekt to stymulujące i wymagające wyzwanie. Wyzwanie projektowe, architektoniczne, techniczne, gospodarcze, środowiskowe... Aby je podjąć, istotne jest działanie zbiorowe – kluczowy element naszej strategii.

 

Nasza globalna wizja opiera się na harmonijnej współpracy architektów i inżynierów oraz wykorzystaniu na poziomie całej grupy kompleksowej wiedzy specjalistycznej na rzecz powodzenia w realizacji projektów.

Przy dynamice stałej wymiany informacji oraz synergii fachowej wiedzy, architekci i inżynierowie różnych specjalizacji pracują obok siebie, tak aby móc w profesjonalny i kompetentny sposób odpowiadać na konkretne wyzwania natury architektonicznej, technicznej, strategicznej, jak i gospodarczej. Ponadto, BLEZAT stawia sobie za punkt honoru, by współpracując z klientami nawiązywać z nimi relacje wzajemnego zaufania i bliskości.

 

W BLEZAT wychodzimy poza ścisły zakres oczekiwań klienta. Na tym polega nasza etyka.

Zrozumienie, w jaki sposób dany projekt wpisuje się w ogólną strategię, zidentyfikowanie problematycznych zagadnień oraz wyzwań pozwala nam proponować odpowiednie rozwiązania. Przekłada się to na żywe zainteresowanie i otwartość wobec klienta. Poznanie i zrozumienie klienta oraz jego potrzeb sprawia, że możemy wykazać się zaangażowaniem przez cały okres trwania projektu, dowodząc tym samym szybkości naszej reakcji i naszych zdolności adaptacyjnych.

 

Dążąc do stałego rozwoju i kierując się siłą innowacji, Grupa stale udoskonala swoje rozwiązania, aby zapewnić sobie zasoby, które pozwolą stawić czoła wyzwaniom gospodarczym, organizacyjnym, technologicznym i ekologicznym wobec przedsiębiorstw rolno-spożywczych, farmaceutycznych, sektora opieki zdrowotnej i HoReCa, które podlegają ciągłym zmianom.

« Stawiamy sobie za punkt honoru, abyśmy byli równie elastyczni, jak architektura budynków, które projektujemy »
Adrien Loones – Dyrektor Działu Rolno-Farmaceutycznego – BLEZAT SAS