Globalne podejście do projektu

Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności całościowego zarządzania projektem, BLEZAT może towarzyszyć Państwu przez cały okres realizacji projektu, począwszy od koncepcji, aż do oddania obiektu do eksploatacji, przy zachowaniu terminów i ustalonych kosztów, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z budową oraz warunków środowiskowych, w trosce o zapewnienie trwałości i wytrzymałości.

 

1

Doradztwo

 • Audyt zakładu
 • Studium wykonalności
 • Planowanie
 • Plan wzorcowy
 • Optymalizacja przepływów
 • Transfer technologii
2

Planowanie

 • Generalne wykonawstwo
 • Architektura i inżynieria
 • Projekt ogólny
 • Projekty szczegółowe
 • Badania procesów
 • Aspekty techniczne
3

Realizacja

 • Pilotaż, koordynacja i nadzór robót budowlanych
 • Asysta przy oddaniu do eksploatacji
 • Zatwierdzenie
 • Odbiór
 • Ocena

 

« Każda nowa dokumentacja jest prototypem. Organizujemy wszystko. Dla BLEZAT nie ma małych projektów »
Eric Colomb – Dyrektor Generalny BLEZAT SAS