Strona główna Doświadczenie zawodowe Nasza misja

Dodatkowy know-how

« Nie potrafię wykonać operacji, ale za to dokładnie wiem, na czym ona polega. W tym tkwi siła BLEZAT: próbujemy zrozumieć to, co robią nasi klienci »
François SEUVRE – Dyrektor Pionu Zdrowia

BLEZAT dysponuje niezbędnymi profilami oraz kompetencjami, by móc rozwiązywać wszelkie problemy i należycie realizować Państwa projekty:

  • Planowanie
  • Budowa
  • Przeniesienie / Restrukturyzacja
  • Rozbudowa / Przegrupowanie
  • Modernizacja / Remonty
  • Zwiększenie powierzchni
  • Dostosowanie do norm / Dostosowanie do zasad BHP

 

Architekci, inżynierowie budowlani, kierownicy projektów, projektanci, ekonomiści, inżynierowie ds. cieczy i płynów, elektryczności, konstrukcji, wyspecjalizowani technicy, inżynierowie ds. realizacji, kierownicy robót – wszyscy wnoszą swoją specjalistyczną wiedzę i przyczyniają się do realizacji Państwa obiektów.

 

« Z naszymi kolegami – architektami, zawsze wspólnie radzimy sobie z wszelkimi trudnościami, które pojawiają się podczas realizowanych przez nas projektów »
Julien ALLAIN – Kierownik ds. rozwoju - Nantes